Adakah yang tahu hari peringatan yang jarang dibicarakan ini?